درباره ما | 09133103624  32239478-031 

سبد (0)

آموزش سرویس در بدمینتون

آموزش سرویس در بدمینتون

در شروع هر رالی بدمینتون، بازیکن باید یک سرویس اجرا کند. بنابراین از آنجایی که سرویس ها بطور مکرر در هر رالی استفاده می شوند آموزش اجرای صحیح سرویس در بدمینتتون بسیار مهم است و مهم است که بدانید چگونه از تکنیک های مختلف سرویس استفاده کنید تا بتوانید حریف خود را تحت کنترل داشته باشید. بعنوان مثال ممکن است حریف تان اسمش زن قوی باشد بنابراین اجرای یک سرویس کوتاه انتخاب بهتری است و یا اگر اسمش زن قوی نیست می توانید از سرویس بلند استفاده کنید.  

روش های زیادی برای زدن سرویس در بدمینتون وجود دارد ، از سرویس بلند تا سرویس کوتاه. در این قسمت از آموزش بدمینتون به چند نوع سرویس اصلی می پردازیم.

 

بخش1

آموزش قوانین سرویس در بدمینتون

 1. آموزش سرویس در بدمینتون
  1
  آموزش ایستادن در محل سرویس
  هیچ خط مرزی را لمس نکنید. اگر قسمتی از کفش شما خط را لمس کند ، تیم شما یک امتیاز از دست داده است و سرویس شما محاسبه نمی شود. اما اینکه سرویس را از سمت راست یا چپ زمین اجرا کنید بستگی به امتیاز شما دارد. اگر امتیازتان زوج باشد، سرویس را از سمت راست و اگر فرد باشد، سرویس را از سمت چپ اجرا می کنید. اما نکته دیگری که باید به آن توجه کنید نحوه اجرای سرویس در بازی دونفره و تک نفره است در واقع در بازی تک نفره سرویس بلند تا انتهای زمین محاسبه می شود ولی در بازی دونفره، نوار انتهایی زمین، جزو سرویس نیست.
  • اگر تک نفره بازی می کنید ، 60 تا 90 سانتیمتر پشت خط سرویس بایستید. خط سرویس، نزدیکترین خط به تور و موازی با آن است.
  • اگر دو نفره بازی می کنید ، برای اجرای سرویس، بهتر است که به خط سرویس بچسبید. 
   
 2. آموزش سرویس در بدمینتون
  2
  سرویس را از سمت راست زمین اجرا کنم یا از سمت چپ؟
  اگر امتیاز شما (یا امتیاز تیم شما در دو نفره) یک عدد زوج باشد ، یا اولین سرویس را اجرا می کنید و هنوز امتیازی کسب نشده است، باید سرویس را از سمت راست زمین به سمت چپ زمین اجرا کنید. و اگر امتیازتان فرد است برعکس یعنی از سمت چپ زمین به سمت راست باید اجرا شود.
  • زمانی که حریف تان کاملا آماده است شما اجازه اجرای سرویس را دارید. یعنی اگر قرار است سرویس را از سمت راست اجرا کنید، حریف تان در قسمت چپ و مقابل شما باید کاملا آماده باشد.
   
 3. آموزش سرویس در بدمینتون
  3
  در حین اجرای سرویس، پاهای خود را از زمین بلند نکنید.
  قوانین بدمینتون بیان می کند که هنگام سرویس زدن باید حداقل قسمتی از هر دو پای خود را روی زمین نگه دارید. پای چپ پشتی شما به طور طبیعی هنگام چرخاندن راکت بالا می رود ، اما مطمئن شوید که انگشتان پای خود را روی زمین نگه دارید!
  • قوانین همچنین بیان می کنند که در حین سرویس نباید پای خود را روی زمین بکشید ، اگرچه می توانید چرخش دهید.
   
 4. آموزش سرویس در بدمینتون
  4
  هر ضربه را از زیر کمرتان اجرا کنید.
  هنگام اجرای سرویس، شاتل باید زیر قفسه سینه شما باشد ، در غیر این صورت ضربه غیرقانونی تلقی می شود. 
   
 5. آموزش سرویس در بدمینتون
  5
  از نوع های مختلف سرویس استفاده کنید تا قابل پیش بینی نباشید.
  به عنوان مثال ، اگر در هر رالی از سرویس کوتاه استفاده کنید، حریف شما دست شما را خواهد خواند. بنابراین سرویس های خود را بین سرویس های کوتاه ، سرویس های بلند و درایوها مخلوط کنید تا حریف نتواند حدس بزند که سرویس بعدی شما کجا خواهد رفت. 
   
 
بخش 1.2

آموزش گرفتن راکت در دست

 1. آموزش سرویس در بدمینتون
  1

   آموزش گرفتن راکت بدیمنتون (Grip)
  قبل از اینکه انواع سرویس بدمینتون را آموزش دهیم، بهتر است که با گرفتن راکت در دست آشنا شوید.
  گرفتن صحیح دسته راکت بدمینتون می تواند بر روی کیفیت اجرای ضربات تأثیر فراوانی داشته باشد. در بازی بدیمنتون به دو صورت یکی برای ضربات فورهند و دیگری برای ضربات بک هند راکت در دست قرار میگیرد. در زیر موارد مورد نیاز ذکر شده است:

  • آموزش گرفتن راکت برای زدن ضربه با روی راکت (ضربات فورهند):برای شروع آموزش، راکت را از طرف سر راکت ( صفحه راکت ) به طوری که سر راکت عمود بر زمین باشد گرفته و دسته راکت را به طرف بازیکن نگهدارید و به بازیکن بگوئید با راکت دست بدهد به طوری که دسته راکت در بین انگشت شصت و اشاره بازیکن قرار بگیرد و انگشت شصت و اشاره  بازیکن به شکل حرف V  انگلیسی درآید و راس حرف  V  در امتداد قاب راکت قرار داشته باشد و انتهای  دست در انتهای دسته و در قسمت برجسته راکت باشد.
   آموزش سرویس در بدمینتون
   آموزش سرویس در بدمینتون
   آموزش سرویس در بدمینتونآموزش سرویس در بدمینتونآموزش سرویس در بدمینتون

  • آموزش گرفتن راکت برای زدن ضزبه با پشت راکت (ضربات بکهند): این حرکت نیز مانند گرفتن راکت با روی راکت میباشد با این تفاوت که انگشت شصت کمی بالاتر قرار میگیرد باید توجه داشت که نباید بازیکن  راکت را به صورت خیلی محکم در دست بگیرد و زاویه بین دست بازیکن و میله راکت باید زاویه بین ۹۰ الی 170  درجه بسته به نوع حرکت داشته باشد . 
   آموزش سرویس در بدمینتون
   آموزش سرویس در بدمینتون

بخش 2

آموزش سرویس بلند در بدمینتون

 1. آموزش سرویس در بدمینتون
  1

  آموزش سرویس کوتاه و بلند در بدمینتون
  روش های زیادی برای زدن سرویس در بدمینتون وجود دارد ، از سرویس بلند تا سرویس کوتاه. در این قسمت از آموزش بدمینتون به چند نوع سرویس اصلی می پردازیم.
  انواع سرویس در بازی بدمینتون:
  1- سرویس بلند
  2- سرویس کوتاه
  3- سرویس درآیوی

  آموزش سرویس بلند در بدمینتون
  هدف از اجرای سرویس بلند این است که حریف را به عقب زمین کشیده و حمله احتمالی او را از بین ببرید. اما توجه داشته باشید که این نوع سرویس برای بازیکنان اسمش زن، پیشنهاد نمی شود و بهتر است از سرویس کوتاه استفاده کنید. نحوه اجرای سرویس بلند بهمراه تصویر در زیر آموزش داده شده است:
  مورب بودن شانه و پاها به طرف زمین
  نگه داشتن توپ با انگشت شست و سبابه با دستهای کشیده
  متمایل بودن به سمت عقب ، انتقال وزن به جلو هنگام ضربه
  - در فاصله 50 سانتی متری قبل از زدن توپ، به بازو شتاب نهایی را بدهید
  - حرکت راکت را ادامه دهید تا به بالای شانه مخالف برسد
  آموزش سرویس در بدمینتونآموزش سرویس در بدمینتون

   
 2.  
  2
  با شست و انگشت اشاره شاتل را از سمت چوب پنبه نگه دارید.
  برای اجرای سرویس بلند، چوب پنبه شاتل باید رو به پایین باشد. در واقع با گرفتن شاتل از سمت چوب پنبه، بهتر می توانید شاتل را بسمت پایین رها کنید. سعی کنید شاتل را کمی پایین تر از قفسه سینه خود و در کنار آن نگه دارید.
  • انگشتان دیگر خود را بسته نگه دارید تا به طور تصادفی با لبه راکت به آنها ضربه نزنید.
   آموزش سرویس در بدمینتون
   
 
بخش3

آموزش سرویس کوتاه در بدمینتون

 1. آموزش سرویس در بدمینتون
  1
  آموزش سرویس کوتاه در بدمینتون
  سرویس کوتاه علیه بازیکنان اسمش زن زده می شود چون در صورت زدن سرویس بلند حریف می تواند خود را سریع به شاتل رسانده و اسمش اجرا کند.فرستادن توپ با کمترین ارتفاع ممکن به زمین حریف نیاز به سالها تمرین و تجربه دارد.
  آموزش سرویس در بدمینتونآموزش سرویس در بدمینتونآموزش سرویس در بدمینتون

  • نحوه ی گرفتن شاتل در دست، همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کند برای اجرای سریس کوتاه، باید پرهای شاتل را بگیرید.
  • اگر راست دست هستید ، دست خود را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. اگر چپ دست هستید ، دست خود را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
   
 2. آموزش سرویس در بدمینتون
  2
  رو به جلو بایستید و پای غالب خود را در جلو قرار دهید.
  هنگام اجرای سرویس کوتاه ، راکت باید جلوی بدن شما بچرخد. با کمی ایستادن به پهلو ، فضای بیشتری برای تاب خوردن خواهید داشت. اگر درست ایستاده اید ، انگشت شست باید رو به بدن باشد.
  • راکت را بیرون نگه دارید و به سمت پایین اشاره کنید تا فضای کافی برای ضربه زدن به شاتل در اختیار شما قرار گیرد.
   
 3. آموزش سرویس در بدمینتون
  3
  شاتل را با پرها بین انگشت شست و اشاره نگهدارید.
  نیازی نیست شاتل را به سمت پایین رها کنید و یا آنرا بسمت بالا پرتاب کنید، تنها کاری که باید انجام دهید نگهداشتن آن تا آخرین لحظه ی برخورد شاتل با راکت است و بمحض اینکه راکت به چند سانتی شاتل رسید آنرا خیلی آرام بسمت جلو و مسیر حرکت راکت، رها کنید. بنابراین مطمئن شوید که انگشتان باقی مانده خود را صاف نگه دارید تا با راکت به آنها ضربه نزنید.
  • برای جلوگیری از بروز خطا هنگام سرویس زدن، مطمئن شوید که شاتل را زیر خط کمر خود نگه داشته اید.
 4. آموزش سرویس در بدمینتون
  4
  راکت را به جلو بچرخانید و شاتل را رها کنید.
  به محض اینکه راکت، به چند سانتی متری شاتل رسید، شاتل را با یک فشار ملایم به جلو رها کنید. چرخش خود را با مچ و آرنج انجام دهید.
  • نباید اجازه دهید که قبل از برخورد شاتل با راکت، توپ سقوط کند ، بنابراین مهم است که آن را تا آخرین ثانیه نگه دارید تا سر شاتل، مستقیماً با راکت برخورد کند.
  • سعی کنید هیچ نیروی اضافه ای به مچ ندهید یعنی فقط یک تنگر به اندازه و کافی نیاز است اگر ترنگر مذکور بیش از حد باشد، شاتل بیش از انداره ارتفاع می گیرد و اگر کمتر باشد، شاتل قبل از خط سرویس فرود می آید و خطا رخ می دهد.
   
 5. آموزش سرویس در بدمینتون
  5
  آموزش اجرای سرویس بلند بصورت بکهند
  کار را با نگه داشتن راکت در حالت راحت شروع کنید ، سپس دست خود را محکم کرده و مچ دست خود را دقیقاً قبل از برخورد راکت به شاتل، بسمت جلو شُک دهید و یک ضربه محکم وارد کنید. این کار شاتل را به پرواز در می آورد و باعث می شود که در پشت حریف به صورت عمودی فرود بیاید.
  • سرویس های تلنگر زمانی موثرتر هستند که از آنها به میزان کم استفاده شود تا حریف شما را در حیرت نگه دارند. سعی کنید آن را تا حد ممکن به یک سرویس کوتاه شبیه کنید تا باعث شوید حریف تان دچار سردرگمی شود.
   
 6. آموزش سرویس در بدمینتون
  6
  آموزش سرویس  درآیوی در بدمینتون
  سرویس نوعی سرویس کوتاه و برای غافلگیر کردن حریف مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این سرویس، زدن سریع توپ با کمترین ارتفاع و حدی که قانون اجازه می دهد به منطقه خالی زمین، صورت حریف و یا بک هند ضعیف حریف می باشد. این سرویس را با بکهند هم میتوان زد.

نوشتن دیدگاه

با توجه به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود خدمات رسانی نقش کاملا موثری ایفا می کنند لذا صمیمانه از شما خواهشمندیم با یادآوری نقاط قوت و ضعف، ما را در این امر یاری فرمایید.
چند نکته:
• نظرات شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت منتشر خواهد شد.
• نظرات تکراری و تبلیغاتی تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• در صورتی که نظر شما نیاز به پاسخ دارد، پاسخ خود را در ذیل همان موضوع دنبال فرمایید.


آموزش بدمینتون

آموزش بدمینتون

مراحل آموزش بدمینتون آموزش بدمینتون شامل 3 بخش است: آموزش قوانین بدمینتون آموزش ضربه زدن در بدمینتون آموزش استراتژی های بدمینتون بازی بدمینتون را می توان با دو یا چهار بازیکن آموزش دید. زمانی که بتوانید توپ بدمینتون را از روی تور عبور دهید و حریف تان نتواند آنرا دریافت نماید امتیاز بازی را کسب نموده اید. بازی بدمینتون شباهت…

آموزش اسمش در بدمینتون

انواع اسمش در بدمینتون اگر بازی بدمینتون را فقط برای سرگرمی انجام می دهید نیاز چندانی به آموزش اسمش در بدمینتون ندارید! اما اگر می خواهید فراتر از این عمل کنید و بازی بدمینتون خود را ارتقاء دهید، ضربه اسمش در بدیمنتون، همان چیزی است که نیاز دارید. در بازی بدمینتون سه نوع اصلی اسمش وجود دارد: ضربه اسمش فورهند…

آموزش سرویس در بدمینتون

آموزش سرویس در بدمینتون در شروع هر رالی بدمینتون، بازیکن باید یک سرویس اجرا کند. بنابراین از آنجایی که سرویس ها بطور مکرر در هر رالی استفاده می شوند آموزش اجرای صحیح سرویس در بدمینتتون بسیار مهم است و مهم است که بدانید چگونه از تکنیک های مختلف سرویس استفاده کنید تا بتوانید حریف خود را تحت کنترل داشته باشید.…

آموزش بدمینتون حرفه ای

مراحل آموزش بدمنیتون حرفه ای 1 آموزش اصول بازی بدمینتتون 2 استفاده از نقاط ضعف حریف در بازی بدمینتون 3 تسلط بر تکنیک های پیشرفته بدمینتون بازی بدمینتون یک ورزش سرگرم کننده و جذاب است. برای اینکه در بازی بدمینتون حرفه ای شوید ، باید پاهایی چابک، تکنیک قوی و استراتژی خوبی داشته باشید. اگر با اصول بازی بدمینتون آشنا…

کلاس بدمینتون در اصفهان

بدمینتون جزء ورزش هایی می باشد که در نگاه اول آسان به نظر می رسد و از نظر کسانی که تا به حال به آن نپرداخته اند آسان است اما در واقع اینطور نیست بدمینتون قواعد خاص خود را دارد و نیاز است تا آنها را آموزش دید. سالن آموزشی بدمینتون اصفهان ، بدمینتون را در تمام سنین آموزش می…

آموزش بدمینتون دوبل

مراحل آموزش بدمینتون دونفره 1- آموزش قوانین سرویس در بازی بدمینتون دوبل 2- آموزش سرویس زدن در بدمینتون دوبل 3- آموزش قرارگیری بازیکنان در زمین بدمینتون دوبل (دونفره) بسیار شبیه به بازی بدمینتون انفرادی است، با این حال تفاوت های جزئی وجود دارد. با دانستن قوانین سرویس و نحوه اجرای ضربه ها می توانید از بازی بدمینتون دونفره لذب ببرید.…

آموزش بستن گریپ

نحوه بستن گریپ روی دسته راکت بدمینتون

نحوه امتیازدهی در بدمینتون

اگر در مورد نحوه امتیازدهی در بازی بدمینتون سردرگم هستید، نگران نباشید! فقط به یاد داشته باشید که هر بار که در رالی برنده می شوید یک امتیاز می گیرید و برای برنده شدن باید 21 امتیاز کسب کنید. علاوه بر این، هر بار که امتیاز می‌گیرید، زمین‌ سرویس را تعویض کنید(سرویس از راست به چپ یا از چپ به…

چگونه یک راکت بدمینتون خوب بخریم؟

آیا واقعا از بازی بدمینتون لذت می برید، اما راکت خود ندارید؟ برای شروع ورزش بدمینتون احتمالا اولین سوال شما این است که چگونه یک راکت بدمینتون خوب بخرم؟ راکت بدمینتتون یکی از مهمترین تجهیزاتی است که برای خرید آن باید دقت بسیار زیادی بخرج بدهید. راکت بدمینتون در حقیقت جزئی از بدن و دست بدمینتون باز محسوب می‌شود و…

نحوه ایستادن در زمین بدمینتون

بدمینتون یک ورزش رقابتی است. از یک راکت و یک شاتل (توپ بدمینتون)تشکیل شده است. این مقاله نحوه ایستادن در زمین بدمینتون را به شما آموزش می دهد. بخش1 نحوه ایستادن هنگام زدن سرویس در بدمینتون 1 برای اجرای سرویس، بهتر است پای چپ به جلو و پای راست به عقب باشد.اگر طبق تصویر بالا بایستید، و حریف تان سرویس…

نحوه برگزاری مسابقات بدمینتون

مسابقات بدمینتون موقعیتی را فراهم می آورد تا بازیکنان بدمینتون بتوانند با سایر تیم ها از باشگاه ها، مناطق یا حتی کشورهای دیگر بازی کرده و کسب مهارت کنند. سازماندهی مسابقات بدمینتون به برنامه ریزی خوب و بودجه نیاز دارد. مراحل مختلف برگزاری مسابقات بدمینتون 1 ابتدا با تیم های خود صحبت کنید تا علاقه افراد را بررسی کنید. شما…

مسابقه بدمینتون سون کاپ

مسابقات بدمینتون سون کاپ مسابقه اول تیم فسفری: "حمید رضا پورهاشمی" و "آرین ادیب نصب" تیم سفید: "یاسین ورزنده" و "دانیال مصطفوی" مسابقه دوم تیم سفید: "فرزاد شینی" و "بهروز شورشی" تیم سیاه: "علیرضا موذنی" و" محمد صاحب قرائنی" مسابقه سوم تیم سفید: "میلاد معروف" و "محمد دانشمند" تیم فسفری: "شاهین عبدالهی" و "مهدی حیدری" مسابقه چهارم تیم فسفری رو…

آموزش سرویس نیمه بلند در بدمینتون

حتی بازیکنان بدمینتون مبتدی نیز احتمالاً می دانند که یک سرویس توسط بازیکن در شروع بازی یا بعد از یک امتیاز انجام می شود. با این حال، سرویس نیمه بلند یا Flick Serve، سطح پیشرفته ای از سرویس است که می تواند حریف شما را از گارد خارج کند. برای اینکه بتوانید یک سرویس نیمه بلند موفق داشته باشید، باید…

برنده شدن در بازی بدمینتون

بدمینتون یک ورزش سرگرم کننده و یک انتخاب عالی برای ورزش کردن است. برنده شدن در بازی بدمینتون نیاز به تمرین جدی و ذهن قوی دارد. برای برنده شدن باید توانایی فیزیکی و همچنین توانایی تفکر استراتژیک خود را بهبود ببخشید. بخش1 با افزایش قدرت بدنی می توانید در بازی بدمینتون برنده شوید 1 برای برنده شدن در بازی بدمینتون…

چطور یک زمین بدمینتون در حیاط خلوت بسازیم؟

چطور یک زمین بدمینتون در حیاط خلوت بسازیم؟ می خواهید بدمینتون بازی کنید اما جایی برای بازی ندارید؟ در اینجا یک ایده سرگرم کننده و راه حلی برای این مشکل ارائه خواهیم کرد. مراحل ایجاد زمین بدمینتون 1 تصمیم بگیرید که کجا زمین بدمینتون خود را ایجاد کنید. اگر حیاط خلوت کوچکی دارید، بهترین انتخاب قرار دادن زمین بدمینتون در…
بدمینتون اصفهان

 آدرس: اصفهان - خیابان آمادگاه - جنب هتل عباسی اصفهان - مجتمع گلدیس - مقابل تالار بدمینتون اصفهان - پلاک 57