درباره ما | 09133103624  32239478-031 

سبد (0)

آموزش بدمینتون دوبل

 

مراحل آموزش بدمینتون دونفره

  بدمینتون دوبل (دونفره) بسیار شبیه به بازی بدمینتون انفرادی است، با این حال تفاوت های جزئی وجود دارد. با دانستن قوانین سرویس و نحوه اجرای ضربه ها می توانید از بازی بدمینتون دونفره لذب ببرید. همچنین در این آموزش، با ترکیب‌ ضربه های مختلف و استراتژی‌های مورد استفاده برای برنده شدن در رالی‌ها آشنا خواهید شد.

 
بخش 1

آموزش قوانین سرویس در بازی بدمینتون دوبل

 1. آموزش بدمینتون دوبل
  1
  آموزش اجرای سرویس در بازی بدمینتون دوبل
  مطابق تصویر بالا، در هر سمت تور، دو قسمت برای اجرای سرویس بدمینتون وجود دارد (Service Court 1 و Service Court 2) که توسط یک خط مرکزی از هم جدا شده اند. سرویس باید بصورت مورب یعنی از سمت راست به چپ و یا از چپ به راست اجرا شود. به عنوان مثال، اگر در سمت چپ زمین ایستاده اید، از دیدگاه شما، باید توپ را به سمت راست زمین (یا زمین چپ حریف) ارسال کنید.
   
 2. آموزش بدمینتون دوبل
  2
  هنگام اجرای سرویس نباید پای تان از روی زمین بلند شود
  هنگام سرویس زدن باید قسمتی از هر دو پا با زمین تماس داشته باشد. به عبارت دیگر، یک پا نمی تواند لمس شود در حالی که پای دیگر بلند شود. می توانید با ایستادن روی نوک انگشتان خود در حین سرویس، هر دو پا را در تماس با زمین نگه دارید.همچنین، نمی توانید یک پا را در امتداد زمین بکشید.
   
 3. آموزش بدمینتون دوبل
  3
  هنگام سرویس زدن نباید پاها خط Short را لمس کند
  خط Short همان خط به موازات تور است که هنگام سرویس زدن پیشنهاد می شود به آن نزدیک شده و سپس سرویس را اجرا کنید. اما نکته ای که وجود دارد این است که اگر پاها به نحوی آنرا لمس کند، خطاست. با این حال، می توانید به جلو یا به پهلو خم شوید تا راکت شما خارج از خطوط زمین باشد.
  • دریافت کننده سرویس هم نباید خطوط را لمس کند.
   
 4. آموزش بدمینتون دوبل
  4
  هنگام سرویس، شاتل باید زیر کمر قرار داشته باشد
  هنگام سرویس زدن، شاتل باید همیشه زیر کمر شما باشد. کمر شما به عنوان پایین ترین قسمت قفسه سینه شما تعریف می شود.
  • پایین ترین دنده خود را احساس کنید. شاتل هنگام تماس با راکت باید زیر این نقطه باشد.
   
 5. آموزش بدمینتون دوبل
  5
  برای اجرای سرویس بیشتر از پنج ثانیه وقت نگذارید.
  مدت زمانی که برای زدن سرویس فرصت دارید تا آماده و آنرا اجرا کنید، تنها 5 ثانیه است. اگر بیش از 5 ثانیه طول بکشد، ممکن است داور خطا را اعلام کند.
  • در حین سرویس، وقتی شروع به چرخاندن راکت به عقب کردید، مجاز به تأخیر نیستید. به عبارت دیگر، بین چرخش عقب و جلو حرکت شما نباید تاخیر داشته باشد. باید یک حرکت پیوسته و سیال باشد.
   
   
 
 
بخش 2

آموزش سرویس زدن در بدمینتون دوبل

 1. آموزش بدمینتون دوبل
  1
  آموزش سرویس کوتاه و بلند در بدمینتون
  روش های زیادی برای زدن سرویس در بدمینتون وجود دارد ، از سرویس بلند تا سرویس کوتاه. در این قسمت از آموزش بدمینتون دوبل به چند نوع سرویس اصلی می پردازیم.

  آموزش سرویس کوتاه در بدمینتون: سرویس کوتاه علیه بازیکنان اسمش زن زده می شود چون در صورت زدن سرویس بلند حریف می تواند خود را سریع به شاتل رسانده و اسمش اجرا کند.فرستادن توپ با کمترین ارتفاع ممکن به زمین حریف نیاز به سالها تمرین و تجربه دارد.
  آموزش سرویس بدمینتونآموزش سرویس بدمینتون
  آموزش سرویس بدمینتون


   
 2. آموزش بدمینتون دوبل
  2
  برای زدن سرویس کوتاه باید شاتل را از قسمت پرها بگیرید
  جهت اجرای سرویس کوتاه، شاتل را از بدن خود در فاصله ای راحت نگه دارید. بازوی شما باید شل باشد، یعنی قفل یا سفت نباشد. در این مرحله، راکت شما باید به عقب خم شود تا حرکتی برای ضربه زدن به شاتل ایجاد کند، پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. پای غالب شما باید برگردد. همچنین نزدیک خط مرکزی بایستید.
   
 3. آموزش بدمینتون دوبل
  3
  بعد از اصابت شاتل با راکت ، بازوی شما باید از بدن شما عبور کند و در نزدیکی شانه مخالف شما در قسمت بعدی ختم شود.
  به یاد داشته باشید که هنگام اجرای سرویس، شاتل را از سمت راست به چپ و یا چپ به راست (مورب)  نشانه بگیرید.
  • برای سرویس های بلند، شاتل باید به سمت خط عقب حرکت کند. این کار حریف شما را وادار می کند تا برای دریافت سرویس به عقب حرکت کند.
 
 
بخش 3

آموزش قرارگیری بازیکنان در زمین

 1. آموزش بدمینتون دوبل
  1
  آموزش ابعاد زمین بدمینتون (کورت=Court)
  به زمین بدمینتون، Court نیز گفته می شود. طول زمین بدمینتون 13.4 متر و عرض آن 6.1 متر است. اگر بدمینتون را بصورت یکنفره (Single) بازی می کنید، دو نوار کناری در طول زمین بدمینتون حذف می شود و زمین باریکتر می شود. 
  چند نکته در مورد نحوه اجرای سرویس در بازی بدمینتون:
  • سرویس در بازی بدمینتون یکنفره (Single) بصورت مورب اجرا می شود و تا انتهای زمین جزو سرویس محسوب می شود. قسمت زیر تور (Short Service) جزو سرویس نیست.
  • سرویس در بازی بدمینتون دونفره (Double) مانند یکنفره بصورت مورب اجرا می شود اما نوار انتهایی زمین (Back Court) جزو سرویس نیست. همچنین قسمت زیر تور (Short Service) جزو سرویس نیست.
  •  در بازی بدمینتون یکنفره (Single)، خط سرویس طولانی تر و باریک تر و در بازی دو نفره (Double) کوتاه تر و پهن تر است.
  • اگر امتیاز بازی زوج است، سرویس را از نیمه سمت راست به نیمه چپ اجرا کنید و اگر امتیاز فرد است، سرویس از نیمه چپ به راست اجرا شود.
  • در بازی بدمینتون، پس از اجرای سرویس، تمام زمین جزء بازی است.
 2. آموزش بدمینتون دوبل
  2
  وارد ترکیب هجومی شوید.
  یک ترکیب هجومی، آرایش ایده آل برای شما و هم تیمی بدمینتون شماست. ترکیب هجومی زمانی است که یک بازیکن در جلوی زمین قرار می گیرد (معمولاً سرویس زننده این موقعیت را به عهده می گیرد)، و یک بازیکن در پشت زمین این حالت زمانی اتفاق می افتد که حریف شاتل را بلندمی کند و شما و یا هم تیمی تان در حالت اسمش قرار میگیرید.
  • setter یا تنظیم کننده، یعنی بازیکن جلو، با مجبور کردن حریف خود به بلند کردن توپ، موقعیت پشت تور را ایمن می کند. آنها همچنین یک دفاع کوتاه یا شوت با ضربه را قطع می کنند.
  • defensive یا بازیکن دفاعی، یعنی بازیکن عقب، معمولاً از پشت زمین اسمش های قدرتمند اجرا می کند.
   
 3. آموزش بدمینتون دوبل
  3
  یک ترکیب دفاعی را در نظر بگیرید.
  آرایش دفاعی زمانی است که هر دو بازیکن در کنار هم قرار می گیرند و طرف های مربوطه خود را می پوشانند.  معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که شما یا هم تیمی‌تان یک ضربه بلند را اجرا می کنید. اجرای یک ضربه بلند، حریفان شما را آماده می‌کند تا توپ را بصورت اسمش بازگشت دهد که در این صورت، نصف کردن زمین توسط شما و هم تیمی تان باعث خواهد شد که اسمش حریف را بهتر پاسخ دهید.
   
 
 
بخش 4

استراتژی با هم تیمی خود

 1. آموزش بدمینتون دوبل
  1
  حریف خود را مجبور کنید که در پاسخ ضربه شما، شاتل را بلند کند
  شما می توانید با استفاده از ضربه اسمش، حریف خود را مجبور به انجام یک حرکت بلند کنید. بازیکن عقب، معمولا ضربه اسمش را اجرا می کند.
   
 2. آموزش بدمینتون دوبل
  2
  اگر بازیکن جلو هستید توپ هایی که روی تور بلند می شوند را بکشید.
  بازیکن جلو معمولاً راکتش را بالا میگیرد و کاملا آماده است که اگر توپ چه بصورت نت ناقص و یا حالت درایوی  و ... بسمت زمین خودی آمد آنرا از بالا با یک ضربه ناگهانی به زمین حریف برگرداند و اجازه نمی دهند که شاتل هایی که روی تور بلند شده است از او عبور کند. برای انجام صحیح کشتن روی تور، باید هر چه سریع تر خود را به توپ رسانده و با یک حرکت ناگهانی توپ را بازگردانید.
  •  قبل از رسیدن شاتل مطمئن شوید که راکتتان بالا است تا بتوانید یک حرکت کوتاه انجام دهید. در غیر این صورت، به احتمال زیاد یک تاب بزرگتر از حد لازم ایجاد می کنید و به طور تصادفی به تور برخورد می کنید (به نام خطا) یا شاتل را به توری که در سمت خود قرار دارد ضربه می زنید. قبل از ضربه زدن به شاتل، مطمئن شوید که راکت شما در بالای شاتل قرار دارد و آنرا محکم گرفته اید. سپس شاتل را به سمت پایین بزنید.
   
 3. آموزش بدمینتون دوبل
  3
  برقراری ارتباط در بازی بدمینتون دوبل 
  با هم صحبت کنید نام دوبل به معنای مشارکت است. شما باید یک خط ارتباطی باز با شریک خود داشته باشید. سعی کنید همیشه از محل حضور شریکتان در زمین آگاه باشید. همچنین باید از نگاه کردن به پشت سر خود جلوگیری کنید. ارتباط خوب همچنین از هجوم همزمان هر دوی شما به سمت شاتل جلوگیری می کند.
  • به عنوان مثال، می توانید قبل از شروع یک رالی به شریک خود بگویید که قصد دارید چه کاری انجام دهید. به او بگویید، "هی، من را پوشش بده، فکر می کنم در رالی بعدی می خواهم یک ضربه اسمش اجرا کنم.
  • اگر در انتهای زمین هستید، می توانید به شریک خود بگویید: "من پشت سمت چپ را می پوشانم، سمت راست جلو را شما پوشش بده."

نوشتن دیدگاه

با توجه به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود خدمات رسانی نقش کاملا موثری ایفا می کنند لذا صمیمانه از شما خواهشمندیم با یادآوری نقاط قوت و ضعف، ما را در این امر یاری فرمایید.
چند نکته:
• نظرات شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت منتشر خواهد شد.
• نظرات تکراری و تبلیغاتی تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• در صورتی که نظر شما نیاز به پاسخ دارد، پاسخ خود را در ذیل همان موضوع دنبال فرمایید.


دیدگاه‌ها  

0 # فاطمه وزیری 1403-02-15 13:03
عالی بود .یه سوال داشتم در صورتی که که پس از زدن سرویس خطا صورت گیرد و نوبت تیم حریف باشد چه کسی باید گیرنده ضربه ی حریف باشد ؟آن کسی که سرویس را به خطا زد یا هم تیمی خودش ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # پهلوان صادق 1403-03-18 10:58
سلام
این که چه کسی دریافت کننده سرویس است، بستگی به امتیاز حریف مقابل شما دارد.
جهت یادآوری:
سرویس های زوج از سمت راست و سرویس های فرد از سمت چپ زمین اجرا خواهد شد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # Guest 1402-09-08 14:30
مطالب مفیدی بود متشکرم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

آموزش بدمینتون

آموزش بدمینتون

مراحل آموزش بدمینتون آموزش بدمینتون شامل 3 بخش است: آموزش قوانین بدمینتون آموزش ضربه زدن در بدمینتون آموزش استراتژی های بدمینتون بازی بدمینتون را می توان با دو یا چهار بازیکن آموزش دید. زمانی که بتوانید توپ بدمینتون را از روی تور عبور دهید و حریف تان نتواند آنرا دریافت نماید امتیاز بازی را کسب نموده اید. بازی بدمینتون شباهت…

آموزش اسمش در بدمینتون

انواع اسمش در بدمینتون اگر بازی بدمینتون را فقط برای سرگرمی انجام می دهید نیاز چندانی به آموزش اسمش در بدمینتون ندارید! اما اگر می خواهید فراتر از این عمل کنید و بازی بدمینتون خود را ارتقاء دهید، ضربه اسمش در بدیمنتون، همان چیزی است که نیاز دارید. در بازی بدمینتون سه نوع اصلی اسمش وجود دارد: ضربه اسمش فورهند…

آموزش سرویس در بدمینتون

آموزش سرویس در بدمینتون در شروع هر رالی بدمینتون، بازیکن باید یک سرویس اجرا کند. بنابراین از آنجایی که سرویس ها بطور مکرر در هر رالی استفاده می شوند آموزش اجرای صحیح سرویس در بدمینتتون بسیار مهم است و مهم است که بدانید چگونه از تکنیک های مختلف سرویس استفاده کنید تا بتوانید حریف خود را تحت کنترل داشته باشید.…

آموزش بدمینتون حرفه ای

مراحل آموزش بدمنیتون حرفه ای 1 آموزش اصول بازی بدمینتتون 2 استفاده از نقاط ضعف حریف در بازی بدمینتون 3 تسلط بر تکنیک های پیشرفته بدمینتون بازی بدمینتون یک ورزش سرگرم کننده و جذاب است. برای اینکه در بازی بدمینتون حرفه ای شوید ، باید پاهایی چابک، تکنیک قوی و استراتژی خوبی داشته باشید. اگر با اصول بازی بدمینتون آشنا…

کلاس بدمینتون در اصفهان

بدمینتون جزء ورزش هایی می باشد که در نگاه اول آسان به نظر می رسد و از نظر کسانی که تا به حال به آن نپرداخته اند آسان است اما در واقع اینطور نیست بدمینتون قواعد خاص خود را دارد و نیاز است تا آنها را آموزش دید. سالن آموزشی بدمینتون اصفهان ، بدمینتون را در تمام سنین آموزش می…

آموزش بدمینتون دوبل

مراحل آموزش بدمینتون دونفره 1- آموزش قوانین سرویس در بازی بدمینتون دوبل 2- آموزش سرویس زدن در بدمینتون دوبل 3- آموزش قرارگیری بازیکنان در زمین بدمینتون دوبل (دونفره) بسیار شبیه به بازی بدمینتون انفرادی است، با این حال تفاوت های جزئی وجود دارد. با دانستن قوانین سرویس و نحوه اجرای ضربه ها می توانید از بازی بدمینتون دونفره لذب ببرید.…

آموزش بستن گریپ

نحوه بستن گریپ روی دسته راکت بدمینتون

نحوه امتیازدهی در بدمینتون

اگر در مورد نحوه امتیازدهی در بازی بدمینتون سردرگم هستید، نگران نباشید! فقط به یاد داشته باشید که هر بار که در رالی برنده می شوید یک امتیاز می گیرید و برای برنده شدن باید 21 امتیاز کسب کنید. علاوه بر این، هر بار که امتیاز می‌گیرید، زمین‌ سرویس را تعویض کنید(سرویس از راست به چپ یا از چپ به…

چگونه یک راکت بدمینتون خوب بخریم؟

آیا واقعا از بازی بدمینتون لذت می برید، اما راکت خود ندارید؟ برای شروع ورزش بدمینتون احتمالا اولین سوال شما این است که چگونه یک راکت بدمینتون خوب بخرم؟ راکت بدمینتتون یکی از مهمترین تجهیزاتی است که برای خرید آن باید دقت بسیار زیادی بخرج بدهید. راکت بدمینتون در حقیقت جزئی از بدن و دست بدمینتون باز محسوب می‌شود و…

نحوه ایستادن در زمین بدمینتون

بدمینتون یک ورزش رقابتی است. از یک راکت و یک شاتل (توپ بدمینتون)تشکیل شده است. این مقاله نحوه ایستادن در زمین بدمینتون را به شما آموزش می دهد. بخش1 نحوه ایستادن هنگام زدن سرویس در بدمینتون 1 برای اجرای سرویس، بهتر است پای چپ به جلو و پای راست به عقب باشد.اگر طبق تصویر بالا بایستید، و حریف تان سرویس…

نحوه برگزاری مسابقات بدمینتون

مسابقات بدمینتون موقعیتی را فراهم می آورد تا بازیکنان بدمینتون بتوانند با سایر تیم ها از باشگاه ها، مناطق یا حتی کشورهای دیگر بازی کرده و کسب مهارت کنند. سازماندهی مسابقات بدمینتون به برنامه ریزی خوب و بودجه نیاز دارد. مراحل مختلف برگزاری مسابقات بدمینتون 1 ابتدا با تیم های خود صحبت کنید تا علاقه افراد را بررسی کنید. شما…

مسابقه بدمینتون سون کاپ

مسابقات بدمینتون سون کاپ مسابقه اول تیم فسفری: "حمید رضا پورهاشمی" و "آرین ادیب نصب" تیم سفید: "یاسین ورزنده" و "دانیال مصطفوی" مسابقه دوم تیم سفید: "فرزاد شینی" و "بهروز شورشی" تیم سیاه: "علیرضا موذنی" و" محمد صاحب قرائنی" مسابقه سوم تیم سفید: "میلاد معروف" و "محمد دانشمند" تیم فسفری: "شاهین عبدالهی" و "مهدی حیدری" مسابقه چهارم تیم فسفری رو…

چطور یک زمین بدمینتون در حیاط خلوت بسازیم؟

چطور یک زمین بدمینتون در حیاط خلوت بسازیم؟ می خواهید بدمینتون بازی کنید اما جایی برای بازی ندارید؟ در اینجا یک ایده سرگرم کننده و راه حلی برای این مشکل ارائه خواهیم کرد. مراحل ایجاد زمین بدمینتون 1 تصمیم بگیرید که کجا زمین بدمینتون خود را ایجاد کنید. اگر حیاط خلوت کوچکی دارید، بهترین انتخاب قرار دادن زمین بدمینتون در…

برنده شدن در بازی بدمینتون

بدمینتون یک ورزش سرگرم کننده و یک انتخاب عالی برای ورزش کردن است. برنده شدن در بازی بدمینتون نیاز به تمرین جدی و ذهن قوی دارد. برای برنده شدن باید توانایی فیزیکی و همچنین توانایی تفکر استراتژیک خود را بهبود ببخشید. بخش1 با افزایش قدرت بدنی می توانید در بازی بدمینتون برنده شوید 1 برای برنده شدن در بازی بدمینتون…

آموزش سرویس نیمه بلند در بدمینتون

حتی بازیکنان بدمینتون مبتدی نیز احتمالاً می دانند که یک سرویس توسط بازیکن در شروع بازی یا بعد از یک امتیاز انجام می شود. با این حال، سرویس نیمه بلند یا Flick Serve، سطح پیشرفته ای از سرویس است که می تواند حریف شما را از گارد خارج کند. برای اینکه بتوانید یک سرویس نیمه بلند موفق داشته باشید، باید…
بدمینتون اصفهان

 آدرس: اصفهان - خیابان آمادگاه - جنب هتل عباسی اصفهان - مجتمع گلدیس - مقابل تالار بدمینتون اصفهان - پلاک 57